8. lokakuuta 2012

Ensimmäiset koiratyypit

Koira ja susi erkanivat toisistaan joskus 50 000 – 10 000 vuotta sitten. Koiran esihistoria on yhä epäselvää, mutta todisteita ensimmäisistä koiraroduista on noin 5000 vuoden takaa. Kyseessä ei tuolloin missään nimessä kuitenkaan ollut mitään suljettuja populaatiota rekisterikirjoineen ja rotumääritelmineen (se on 1800-luvun keksintö) vaan kyse on ainoastaan tietynlaisien koiratyyppien hahmottumisesta. Tämä artikkeli käsittelee toisin sanoen koiratyyppien muodostumista eikä keinotekoisen jalostamisen syntyä.  

Monimuotoisuus yleistyi koirissa 5000 – 2000 vuotta sitten. Toki myös tätä varhaisemmissakin löydöissä on havaittu merkittäviä kokoeroja. Esimerkiksi Ranskassa on löydetty jälkiä kookkaasta koiraeläimestä 30 000 vuoden takaa.[1] Pieniä paikallisia eroavaisuuksia on esiintynyt jo ennen ihmisen siirtymistä maanviljelyyn noin 10 000 vuotta sitten, mutta ensimmäisiä vakiintuneita koiratyyppejä on esiintynyt vasta selvästi tämän jälkeen. Nimenomaan siirtyminen maa- ja karjatalouteen johtivat koiratyyppien kehittämiseen, sillä koirille nousi aivan uudenlainen tarve paimenina, vartijoina ja metsästäjinä. Samalla kun muita eläimiä kesytettiin hyötykäyttöön ei ole ihmekään, että myös ihmisyhteisöjen reunoilla jo pitkään roikkuneet koirat saivat tästä osan.

Ensimmäisiksi koiratyypeiksi voidaan lukea metsästyskoirat, paimenkoirat ja vahtikoirat. Näistä tyypeistä löytyy todisteita eri puolilta maailmaa. Myöhemmin kaupungistumisen lisääntymisen myötä alettiin koiria jalostamaan muuhunkin käyttöön. Koiria jalostettiin seuraksi, ruoaksi ja uhrilahjoiksi. Esimerkiksi seurakoirien historia ulottuu aina antiikkiin asti. Tässä artikkelissa keskityn kuitenkin tätä edeltävään aikaan yrittäessäni hahmottaa ensimmäisten koiratyyppien kehittymistä. 

Eurooppalaisten varhaisista koirista meillä ei ole paljoakaan tietoa. Antiikin Roomassa tiedetään tosiaan olleen useita rotuja, mutta sitä ennen esiintyneistä eurooppalaisista koirista emme tiedä paljoakaan. Italiasta on löytynyt koirien luita 5000 vuoden takaa, mutta luiden perusteella koirat ovat olleet hieman sutta pienempiä, eikä mitään suuria eroavaisuuksia koiran perusmalliin ole ollut.[2] Ainoana poikkeuksena voidaan mainita suuret ja vankat mastiffityyppiset vahtikoirat, joiden luita on löytynyt Italian niemimaalta ja jotka on ajoitettu 4000 – 3000 vuoden taakse.[3]

Koska Afrikka ei ole koskaan kuulunut harmaasuden levinneisyysalueeseen, on oletettava koirien levinneen Afrikkaan Lähi-idän kautta. Egyptiläisessä maalaustaiteessa esiintyy kuitenkin hyvin varhaisessa vaiheessa erilaisia koiria. Yksi yleisimmistä maalauksissa ja veistoksissa esiintyvistä koiratyypeistä on pitkäjalkainen solakka koira, joka muistuttaa erittäin paljon salukia. Tämä vinttikoiramainen koiratyyppi on esiintynyt myös Keski-Aasiassa.[4] Vinttikoirien arvioidaankin olleen ensimmäinen selkeästi koiran perusmallista eriytynyt koiratyyppi. Tästä koiratyypistä on ollut Egyptissä myös lyhytjalkainen muoto.[5]
 
Toinen afrikkalainen muinainen koirarotu on basenji. Sen alkuperä on geenitutkimusten avulla kyetty ajoittamaan 2000 – 5000 vuoden taakse. On tutkittu, että salukin ja afgaanin geeniperimä on sama kuin egyptiläisten kyläkoirien, mutta basenjin juuret johtavat ugandalaisten ja namibialaisten koirien joukkoon.[6] Basenji on tähän päivään asti kehittynyt hyvin erillään muusta koirapopulaatiosta ja onkin täten säilyttänyt alkukantaisen muotonsa.

Myös Japanissa kehittyi omanlaisensa koiratyyppi. Tästä metsästykseen käytetystä pystykorvaisesta koirasta polveutuvat tämän päivän japanilaiset pystykorvat. Perinteisesti muinaisiksi japanilaisiksi pystykorviksi on luettu akita, shiba, hokkaido, kai, kishu ja shikoku. Nämä ovat erään geenitutkimuksen mukaan erkaantuneet sudesta jo 76 000 vuotta sitten, mutta toisaalta Japanin alueelta on löydetty ensimmäiset fossiililöydöt koirista vasta noin 10 000 tuhannen vuoden takaa.[7]   

Amerikkaan koirat saapuivat noin 4000 vuotta sitten eskimoiden mukana.[8] Nämä eskimokoirat muistuttivat paljon nykyistä alaskanmalamuuttia ja newfoundlandinkoiraa. Vetokoirat olivat vankkarakenteisia ja suurikokoisia. Etelä-Amerikassa puolestaan tiedetään olleen ennen konkistadorien saapumista neljä koiratyyppiä. Ensimmäinen oli niin sanottu mesoamerikan yleinen koira ja toinen oli tänä päivänä tunnettu meksikonkarvatonkoira. Kaksi muuta olivat eräs lyhytjalkainen koiratyyppi ja eräs bulldoggityyppinen lyttynaama.[9]
 
Ensimmäisiin koiratyyppeihin lukeutuu toisin sanoen eskimoiden vetokoirat, japanilaiset pystykorvat ja afrikkalaiset vinttikoirat. Näistä koirista polveutuvat esimerkiksi alaskanmalamuutti, meksikonkarvatonkoira, akita, afgaani ja saluki. On mys ollut havaintoja erilaisista paikallisista paimen- ja vahtikoirista, mutta näistä ei ole löydetty mitään sen suurempaa suurta yhteneväisyyttä.

Mielenkiintoista ensimmäisiä rotuja tutkiessa on huomata kuinka varhain lyhyempiä jalkoja, lyhyempää kuonoa ja karvattomuutta on esiintynyt koirapopulaatiosta. Kenties nämä pentumaiset piirteet ovat sidoksissa domestikaatioon.[10] On toki myös mahdollista ihmisten suosineen näitä piirteitä ulkonäkösyistä. Missään nimessä nämä lyhytjalkaiset koirat eivät olleet lähelläkään tämän päivän mäyräkoiria eivätkä lyhytkuonoisetkaan koirat olleet edes nähneet englanninbulldoggien naamaa. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, on ylijalostaminen huomattavasti myöhempää perua.

Mainittujen tyyppien lisäksi arvelisin kaikilla kulttuureilla olleen muunkinlaisia koiratyyppejä, mutta vain tietyistä koiratyypeistä on jäänyt jälkiä historiaan, koska niitä syystä tai toisesta pidettiin arvossa. Esimerkiksi vahtikoiria lienee ollut kaikkialla, mutta joko nämä eivät ole olleet tarpeeksi yhteneväisiä muodostaakseen vakituisen tyypin tai niitä ei ole pidetty niin suuressa arvossa, että niistä olisi jäänyt sen kummemin jälkiä historiaan. 

Kuten sanottu ei mistään roduista voida muutenkaan puhua vielä tällä ajalla vaan kyse on enemmänkin monista samantyyppisistä koirista. On kuitenkin selvää, että viimeistään 5000 - 2000 vuotta sitten ihminen on järjestelmällisesti aloittanut koiran jalostamisen. Koirasta muovattiin ihmiselle toveri erilaisiin tehtäviin.

Linkkilista:

Mistä koiran ja ihmisen suhde sai alkunsa?
Kun sudesta tuli koira 
____________________________________________

[1] [2] [6] [7] [8] [9] Raevaara, Tiina. Koiraksi ihmiselle. Teos 2011.
[3] [4] Kaimio, Tuire. Koirien käyttäytyminen. WSOY 2007.
[5] Brewer, Douglas; Clark, Terence & Phillips, Adrian. Dogs in Antiquity. Anubis to Cerberus. The Origins of the Domestic Dog.
[9] Ratliff, Evan. Näin kettu kesyyntyy. 8.4.2011 National Geografic Suomi. http://natgeo.fi/naein-kettu-kesyyntyy-0 (katsottu 9.10.2012)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi! Kommenttilaatikkoa saa käyttää keskustelupalstana, yhteydenottolomakkeena ja yleisenä purkautumiskanavana.